Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van je professionele functioneren. Je werkt aan jezelf door middel van gesprekken en oefeningen. Als coach help ik je meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en plezier in je werk te vinden.

Het accent kan bij coaching op persoonlijke of vakmatige doelen liggen. In de praktijk hangen deze doelen vaak samen. We spreken van tevoren af aan welke aspecten van je functioneren je werkt.

We stellen een traject vast en evalueren het resultaat van de bijeenkomsten. Wanneer de aanleiding voor de coaching op het professionele vlak ligt, dan kan de werkgever betrokken zijn bij het vaststellen van leerdoelen en de evaluatie.

De samenkomsten duren anderhalf tot twee uur.

Reacties zijn gesloten.