De pot van het leven

Als de dingen in je leven 
je even allemaal teveel worden, 
als 24 uur in een dag niet 
meer genoeg zijn, 
denk dan eens aan dit verhaal.Een professor stond voor de klas 
om een les filosofie te geven. 
Hij had een aantal voorwerpen 
voor zich liggen. 
Toen de klas begon 
nam hij zonder iets te zeggen 
een glazen pot. 

Hij begon deze te vullen met golfballetjes. 
Toen deze hier helemaal mee gevuld was, 
vroeg de professor aan zijn studenten 
of de pot nu helemaal vol was. 

Zij antwoordden van wel.Toen nam de professor een doos 
met kralen en kiepte deze in de pot. 
Hij schudde lichtjes met de pot 
en de kralen rolden tussen 
de open plekken tussen de golfballetjes. 
Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. 
Ze gaven weer eenzelfde antwoord: 

ja, de pot is vol. De professor nam nu een doos 
met zand en kiepte dit zand in de pot 
met golfballetjes en kralen. 
Natuurlijk vulde het zand 
alle ruimte op tussen de 
golfballetjes en de kralen. 
Weer vroeg de professor aan zijn 
studenten of de pot nu vol was: 

de studenten antwoordden van wel. Van onder het bureau nam 
de professor nu twee koppen koffie 
en kiepte de hele inhoud van deze 
twee koppen koffie in de pot met 
golfballetjes, kralen en zand. 
De hele inhoud verdween in de pot. 
De koffie vulde de ruimte op 
tussen het zand. 
De studenten begonnen te lachen.”Nu”, zei de professor, “nu wil ik dat jullie deze pot zien 
als jullie eigen leven. 
Deze pot gevuld met golfballetjes, 
kralen, zand en koffie, stelt namelijk 
het leven van een mens voor.” 

”De golfballetjes zijn 
de belangrijke dingen in het leven: 
je familie, je kinderen, je geloof, 
je gezondheid en je favoriete bezigheden. 
Dingen die ervoor zorgen dat als er niets 
meer op de wereld was dan deze dingen, 
je leven toch gevuld zou zijn.” “De kralen zijn de andere dingen 
die belangrijk zijn. 
Je werk, je huis, je auto. 
Het zand, dat staat voor 
de kleine dingetjes die 
belangrijk voor je zijn. Als je het zand als eerste 
in de pot kiept en hem hiermee vult, 
is er geen plek meer 
voor de kralen 
of voor de golfballetjes. 

Dat zelfde geldt ook 
voor je eigen leven. 
Als je al je tijd en 
energie aan de kleine dingetjes 
besteedt, dan kun je nooit 
meer ruimte hebben voor 
de dingen die belangrijk 
voor je zijn. Besteed aandacht 
aan de dingen 
die belangrijk voor je zijn. 
Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Neem tijd voor een onderzoek voor je 
gezondheid zo nu en dan. 

Neem je partner mee uit eten. 
Doe nog iets leuks, 
er is altijd nog wel ergens 
tijd om het huis te poetsen 
of de dingen te repareren

. Zorg eerst voor de golfballetjes, 
de dingen die echt het 
allerbelangrijkste voor je zijn. 
Stel je prioriteiten. 
De rest is maar zand.”Eén van de studenten 
steekt een vinger op 
en vraagt waar de twee 
koppen koffie in die pot 
dan voor zouden moeten staan. 
De professor lacht en 
zegt de student dat ze 
daarmee een heel goede 
vraag heeft gesteld. 

”Ik wilde daarmee alleen 
nog maar weer eens aangeven 
en bevestigen, dat, 
hoe vol je leven ook mag zijn, 

er is altijd wel een plekje 
om samen met een vriend 
of een dierbare 
een kopje koffie te drinken.”

Reacties zijn gesloten.