Een mens, een stem

‘Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?’ vroeg een mees aan een wilde duif. ‘Minder dan niks’, gaf die ten antwoord.

‘Dan moet ik je een merkwaardig verhaal vertellen’, zei de mees. ‘Ik zat op de tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, met stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht. Daar ik niets beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daaraan bleven hangen. Op de kop af drie miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd eenenvijftig waren het er.

Toen de drie miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd tweeënvijftigste vlok omlaag kwam – minder dan niks, zoals je zegt – brak de tak af’. Daarop vloog de mees weg. De duif, sedert de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na enig nadenken bij zichzelf: ‘Misschien ontbreekt er nog maar één stem van één enkele mens om de vrede in de wereld te verheerlijken.’

Reacties zijn gesloten.