Ontwikkelen en groeien met Jezus

Direct in het begin van de Bijbel leert God mij en ons, wat het is om verbinding te maken. Een relatie aan te gaan. Hij wandelt met Adam, zoekt hem op, toont belangstelling. En als Adam en Eva zich van God afkeren, hun eigen weg gaan, zoekt Hij ze op. Ze verstoppen zich, angst en schaamte beheerst hen.

De eerste vraag die dan in de Bijbel staat is: Waar ben je? God gaat verder met zich verbinden. Jezus, nadat Hij is opgestaan uit de dood loopt op met twee van zijn discipelen, de Emmaüsgangers.

Ook Hij laat zien en horen wat het betekent om mensen te zien in hun verwarring, angst. De vraag die Hij stelt: Waar hebben jullie het over? Hij zoekt ze op, verbindt zich aan hen, ziet ze en hoort ze, luistert naar hun verhaal.

Een steeds weerkerend patroon van God en Jezus: Open vragen, opzoeken, meelopen. Oor, oog en hart voor wat in de knel zit, voor mensen die achteruit worden gezet, met de nek worden aangekeken.

Wonderlijk te lezen over Jezus die aansluit bij het ongeloof van zijn discipelen over Zijn opstanding. Over acceptatie gesproken! Dat is echt aansluiten bij de ander. Het gaat om accepteren van de ander. Onvoorwaardelijk. God en Jezus stellen geen voorwaarde vooraf.

Kortom: een en al veiligheid, vertrouwen, verbinden en in vrijheid stellen.
Volop: accepteren, inleven en echt zijn.

God beloofde dat Adam de aarde mag ontwikkelen, tot in eeuwigheid. Randy Alcorn schrijft in Deadline, dat het ontwikkelen en ontdekken straks op de nieuwe hemel en aarde niet ophoudt. Dat gaat door tot in eeuwigheid. Wow! Wat een kans voor ons om in het hier en nu ook bezig te zijn, te ontdekken, wijs te worden, te reflecteren, te leren en te anticiperen.

Ik hoop ietsje van die wijsheid door te geven. Het is niet van mij. Ik heb het van God gekregen.

Ik hoop en bid dat je steeds meer geniet, verbaast bent, stil valt, niet uitgepraat raakt over Gods liefde, wijsheid en genade. Laat je verrassen.

Hartelijke groet en zegen,

Sjoerd Wijma

Reacties zijn gesloten.