Interessant

Op deze pagina vind je een vrolijke verzameling van prachtige initiatieven, mooie werkvormen en interessante teksten. Tot slot nog wat handige links naar bijvoorbeeld websites van collega’s. Ik hoop dat dit je helpt in jouw zoektocht en dat jij hierdoor verder wordt opgebouwd.

Playing For Change

‘Born from a common belief that music has the power to break down boundaries and overcome distances between people, Playing For Change is a true example that no matter how many things in life divide us, they are never as strong as the things that bring us together. Using the universal language of music, Playing For Change is for the people and endeavors to unite humanity, one heart and one song at a time.’

Communiceren en NLP

De ontdekkingstocht met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft mij verrijkt. De volgende uitgangspunten bij NLP zijn mij dierbaar en gebruik ik in mijn werk:

 • De kaart is niet het gebied.
 • Lichaam en geest zijn een cybernetische (stuurkundige) eenheid.
 • In communicatie bestaat er geen mislukking, alleen feedback.
 • De betekenis van je communicatie is de reactie die je oproept (respons die je krijgt).
 • Mensen hebben de hulpbronnen beschikbaar voor positieve verandering.
 • Als de één het kan, kan de ander het leren (modelleren).
 • Het onbewuste is minstens even belangrijk als het bewuste denken.
 • Ieder gedrag heeft een positieve intentie.

Enkele principes die NLP hanteert en mij helpen bij mijn werk in begeleiden, superviseren en coachen zijn het principe van vooronderstellingen:

 • Overtuiging bepaalt gedrag en overtuiging is een keuze.
 • Het principe van doelen: Het brein heeft een doel nodig.
 • Het principe van hindernissen: Wat je tegenhoudt bepaalt wat je nodig hebt.
 • Associatie en dissociatie: Associatie geeft gevoel, dissociatie geeft ruimte.
 • Het principe van lichaamstaal: Het lichaam geeft als eerste antwoord.
 • Het principe van het metamodel: Wat is de bedoeling achter de woorden?
 • Betekenis reframing (omdenken heet dat tegenwoordig): De feiten kunnen van alles betekenen.

Meer info over NLP vind je op de website van IEP in Nijmegen.

Omdenken

Omdenken is een beproefde methode om feiten een andere betekenis te geven. De werkelijkheid is lang niet altijd een vast gegeven, maar wordt bepaald door hoe je tegen de zaken aankijkt. Op de website omdenken.nl vind je prachtige voorbeelden van dit omdenken (reframen).

Ezelsbruggetjes

OEN zijn:
Open
Eerlijk
Nieuwsgierig

Een geweldig gegeven: werken met mensen vanuit het niet weten.

In plaats van NIVEA:
Niet
Invullen
Voor
Een
Ander

LOOD:
Luisteren
Oriënteren
Overleggen
Doen

Een prachtig ezelsbruggetje om een team duidelijk te maken wat helpt om succesvol aan een opdracht te werken.

Worstelen voor gevorderden

Als je persé wil winnen, verlies je vaak. Waarom? Omdat je zo gefocust bent op je tegenstander, dat je je doel uit het oog verliest. In feite is het niet de tegenstander die de overwinning behaalt, maar je eigen lichaam en geest die je tegenwerken.
Probeer het maar eens.

Vraag iemand of hij een oefening met je wil doen. Strek je arm, met de palm van je hand naar boven. Vraag of die ander je arm naar boven wil buigen terwijl jij je uit alle macht daartegen verzet. Probeer met alles wat in je zit te voorkomen dat die ander je arm omhoog kan klappen.

Doe de oefening daarna nog een keer. Strek je arm weer uit, met de palm naar omhoog, naar iets wat je belangstelling heeft. Een plant in de vensterbank, een boek in de kast, de zon, een collega. Het maakt niet uit waarnaar, als het maar verderop is. Laat de ander weer proberen je arm omhoog te buigen, terwijl jij je concentreert op dat wat je belangstelling heeft.
En wat gebeurt er nu?

Afweermechanismen

Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat.

Reality Integration (PRI) laat zien hoe je het heden dikwijls ziet door de bril van afweermechanismen die je als kind hebt moeten ontwikkelen en hoe je door observatie en bewustwording van illusoire gedachten, gevoelens en gedrag jezelf kunt bevrijden uit die greep van het verleden.

Jezelf bevrijden uit het verleden kan voor iedereen verschillend zijn. Zo kun je, in plaats van je minderwaardig te voelen ten opzichte van je beste vriendin, diepgewortelde gevoelens van eigenwaarde ontdekken.

Of je kunt je, in plaats van net te doen alsof er niets aan de hand is, openstellen voor je partner en over je gevoelens praten. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken. Wat ze met elkaar gemeen hebben is het inzicht dat de oorzaak van onze gevoelens meestal binnen in onszelf ligt en niet in de buitenwereld.

In plaats van vruchteloze pogingen te ondernemen om de omstandigheden en de mensen om je heen te veranderen, kun je beter proberen de manier waarop je er zelf op reageert te veranderen. Als je leert hoe je je emotionele brein kunt herprogrammeren, zul je er minder vaak door worden ‘gegijzeld’. In plaats van op het heden te reageren alsof het het verleden is (omdat ons emotionele brein de regie heeft), kun je met behulp van je rationele brein op het heden reageren zoals het werkelijk is. En wat maakt dat een enorm verschil!

Naar: Ingeborg Bosch, PRI en de kunst van bewust leven. Ontwar je emoties en leef ten volle. Amsterdam: Veen, 2010. www.pastrealityintegration.com.

Coachingskalender, 5 februari 2012

Afscheid nemen

Prachtige notities nog steeds van waarde en betekenisvol zijn.

 1. Ik spreek van afscheid als het gaat om een min of meer duurzaam afscheid, het gaat om een concreet tijdsmoment, het is ingrijpend in het leven van de personen, het is betekenis-geladen.
 2. Afscheid nemen kan gaan om:
  personen, objecten, omstandigheden/ situaties met een existentiële betekenis.
 3. Elke binding die je aangaat, moet je ooit weer loslaten. Hoe hechter de binding, hoe intensiever het loslaten.
 4. De intensiteit van afscheid nemen in de hulpverlening wordt beïnvloed door de positie die de hulpverlener ingenomen t.a.v. afstand-nabijheid en de mate van project en overdracht die heeft plaatsgevonden.
 5. Enkele beweringen, hoe reageer je daarop?
  – Het verleden ligt vast, de toekomst ligt open.
  – De toekomst ligt vast, het verleden ligt open.
  – Als het verleden open ligt, ligt de toekomt open.
 6. Loskomen is voorwaarde om toekomst te hebben.
 7. Om los te komen van het verleden is het nodig: de betekenis van het verleden in volle waarheid te realiseren, de emoties daarbij recht te doen, dit te communiceren.
 8. Afscheid nemen gaat gepaard met emotionaliteit.
 9. Voor afscheid nemen is het vaak nodig te komen tot bekennen en vergeven.
 10. Overslaan van het afscheid nemen heeft gevolgen voor daarna.
 11. Rituelen bij het afscheid nemen zijn waardevol door de symbolische kracht ervan.

Hart van Pasen

Tijdens de Hart van Pasen campagne 2017 staat de film ‘The Savior’ centraal. Op deze pagina vind je de synopsis, trailer en diverse materialen (waaronder het verwerkingsmateriaal, geschreven door Joke Verweerd) die bij de film horen en gratis te gebruiken zijn.

B LOFT

Een mooi voorbeeld van jongeren op een eigentijds wijze aanspreken is B LOFT. Dit zijn jongerendiensten die periodiek in de gemeente van Hardinxveld plaatsvinden.

Interessante lectuur

Onderwijsinstellingen

Websites collega’s

Reacties zijn gesloten.