Intervisie

Intervisie is een krachtig instrument om je functioneren en plezier in je werk te verbeteren. In de groep van drie tot zes deelnemers ondersteun je elkaar en help je elkaar beter te functioneren. Samen brengen jullie actuele ervaringen in en bespreken jullie elkaars inbreng.

Ik start en ondersteun het groepsproces waar nodig. Voor vragen of hulp kan de groep altijd een beroep op me doen. Verschillende werkvormen helpen de intervisiegroep te werken via een duidelijke structuur.

Er zijn zoveel bijeenkomsten als jullie samen noodzakelijk achten. Meestal werken we twee tot drie uur per zitting. Mijn ervaring is dat de intervisiegroep na zes bijeenkomsten zelfstandig verder kan werken.

De leden van een intervisiegroep hebben bij voorkeur geen directe gezagsrelatie.

Reacties zijn gesloten.