Ochtendgebed

De kalme gang, de kleine taak
Zijn ruim genoeg voor Gods zaak
Onszelf verliezen in het gebod
Brengt ons daaglijks nader tot God

Maak in uw liefde Heer ons bereid
Voor licht en vrede in eeuwigheid
En dat ons leven iedere dag
Als ons gebed U loven mag.

Reacties zijn gesloten.