Praise en psalm

Een boer ging zondags naar de kerk in de stad. toen hij thuis kwam zei hij dat hij de dienst best goed vond, maar dat ze van die praise-liederen hadden, in plaats van psalmen.

“Wat is een praise-lied?” vroeg zijn vrouw.
“Wel Martha” zei de boer, “als ik je wilde zeggen ‘Martha, de koeien zijn in het koren’, dan zou dat een psalm zijn. Maar als ik tegen je zou zeggen ‘O Martha, MARTHA, MARTHA, de koeien, de grote koeien, de zwarte koeien, de witte koeien, de koeien, KOEIEN, KOEIEN, zijn in het koren, zijn in het koren, zijn in het koren, zijn in het koren, KOREN, KOREN, KOREN, KOREN’ en ik zou dat geheel nog eens twee of drie keer herhalen, dan zou dat een praise-lied zijn.”

Een jonge man ging op een zondag naar een andere gemeente dan hij gewoon was. Toen hij thuiskwam zei hij tegen zijn vrouw ‘de samenkomst was wel mooi, maar ze zongen van die psalmen, in plaats van praise-liederen.”

“Wat is een psalm?” vroeg zijn vrouw.
“Wel” zei de man, “als ik tegen je zou zeggen ‘Martha de koeien zijn in het koren’ dan zou dat een praise-lied zijn. Maar als ik zou zeggen ‘O, Martha, gij die mijn liefste zijt, hoor naar mijn geroep in deze wereldtijd, neig toch uw oor, dat ‘k u mijn klacht doe horen; het redeloos gediert’ op zoek naar geurig kruid, maakte des mensen spijze tot zijn buit. De runderen zijn staande in het koren’
En als er dan nog twee coupletten waren en ik zou zeggen; we zingen alleen couplet 1 en 3, dan zou dat een psalm zijn.

Reacties zijn gesloten.