Reflectie

Reflecteren is overdenken of beschouwen. Bezinning op gebeurtenissen en concrete ervaringen in jouw werk en leven staat hierin centraal. Jouw levensgeschiedenis krijgt aandacht en je stelt nieuwe doelen.

Eerst breng je eigen gedachten, gevoelens en gedrag onder woorden. Je onderzoekt je achterliggende motieven en beweegredenen daarbij. Vervolgens bekijk je wat in jouw levensgeschiedenis hierin bepalend is geweest.

We verbinden je bewustworden aan bestaande kennis en inzichten. Op basis hiervan zet jij je huidige situatie naast de door jou gewenste situatie. Nieuwe keuzes en doelen komen daar uit voort. Wat wil jij veranderen?

Reflectie is een cyclisch proces wat je regelmatig doorloopt. Zo helpt reflectie jou steeds beter tot je recht te komen. Per zitting schrijf je een reflectieverslag wat een half tot heel A4 beslaat.

Reacties zijn gesloten.