Veranderingscurve

Hier volgt het verhaal van Joachim Geelhoed die noodgedwongen moet verhuizen omdat zijn huis in de bergen bedreigd wordt door een lawine.

1. Joachim moet verhuizen

Joachim woont in een klein dorp in een dal. Het dal is mooi en vruchtbaar maar gevaarlijk. Lawines dreigen constant het dorp te bedelven. De regering heeft al verschillende maatregelen getroffen, maar zonder succes. De dorpsgenoten willen graag in hun dorp blijven wonen en vinden dat de regering nog veel te weinig heeft gedaan.

De regering wil echter geen geld meer besteden om het dorp tegen lawines te beschermen en vraagt de bevolking te verhuizen naar een veiliger oord. Joachim is erg teleurgesteld, maar de boodschap dringt niet echt tot hem door. Hij kan de gevolgen nog niet overzien en de eerste weken lijkt het of het leven gewoon door gaat, zoals dat altijd geweest is.

Na enkele weken dringt het tot hem door dat er toch iets moet gebeuren. De buren en andere dorpsbewoners zijn al druk bezig om een andere woonplaats te zoeken.

Joachim besluit op reis te gaan om te kijken of hij elders een zelfde mooie plek kan vinden om een nieuw huis te bouwen. Het zal een lange reis worden, want dicht in de buurt kan in ieder geval niet. Joachim weet nog niet wat hem te wachten staat en wil er ook liever nog niet aan denken. Dat komt later wel. Hij neemt een gids mee en verlaat zijn huis en het dorp waar hij zo plezierig heeft gewoond. De gids kent het nieuwe land achter de heuvel een beetje, maar kan hem niet garanderen dat er ergens een betere plek is om zijn huis te bouwen. Toch schat Joachim zijn kansen beter in als hij de gids meeneemt.

2. Joachim gaat op reis en wordt erg kwaad

Joachim gaat op reis met de gids. Al snel komen ze aan bij de eerste heuvel. Tijdens de moeizame beklimming wordt Joachim erg kwaad. Eerst op de regering: “Zij hebben makkelijk praten. Zo maar je dorp en je huis verlaten is erg ingrijpend. Bovendien hebben ze geen enkele hulp geboden bij het zoeken naar een nieuwe locatie.” Vervolgens ook op zichzelf: “Ik had het toch goed. Waarom ben ik vertrokken. Ik lijk wel gek. Als ik was gebleven hadden ze me eerst maar eens het huis uit moeten krijgen.” Hij mist zijn huis in het dal heel erg. Zijn gids zegt niet veel en laat Joachim uitrazen.

3. Joachim gaat twijfelen aan zijn keuze

Joachim heeft de eerste heuveltop bereikt en begint aan een afdaling. Dat gaat ook al niet gemakkelijk. Overal liggen losse stenen. Hij begint zich te realiseren dat terugkeren erg moeilijk wordt. Toch gaat er keer op keer door zijn hoofd dat het wellicht toch erg overhaast was te vertrekken. Waarom zou er juist nu een lawine komen? Het ging toch jaren goed. Wat weet de regering er eigenlijk van.

Joachim gaat zitten en overweegt terug te keren. Hij legt het voor aan de gids. Maar deze kan geen keuze voor hem maken. De gids legt slechts de verschillende mogelijkheden voor. En de consequenties. Dat bevalt Joachim maar niks: als de gids het al niet weet, hoe moet hij dan een goede keuze maken? Voordat hij het weet heeft Joachim ruzie met de gids. Hij bedenkt uiteindelijk dat terugkeren waarschijnlijk net zo gevaarlijk is als doorlopen.

4. Joachim krijgt het moeilijk

Joachim en de gids dalen nog steeds af en komen uit in een dal. Het dal is vruchtbaar maar onbewoonbaar. Het dringt nu pas echt tot Joachim door dat hij ver van huis weg is. Hij voelt onmacht. Hij kan er immers niets aan doen dat zijn huis op een plek staat waar lawinegevaar dreigt! Hoop om nog terug te keren is er niet meer. De gids voelt goed aan dat Joachim het moeilijk heeft en luistert slechts. Joachim zit enige dagen echt in de put. Zijn oude leven is verdwenen, maar er is nog niets nieuws voor in de plaats gekomen. De gids houdt hem weer de verschillende mogelijkheden voor en Joachim begint te merken dat zijn gedachten veranderen. Hij blijft wat minder in het verleden hangen en kijkt wat meer vooruit, wat minder kwaadheid en wat meer zoeken naar de uitdaging.

5. Joachim gaat met volle moed op pad

Er is weer een forse heuvel te beklimmen. Joachim weet nog niet waar hij precies uitkomt en vraagt de gids steeds meer om raad. Samen maken ze keuzes voor nieuwe paden. Als Joachim eerlijk naar zichzelf is, dan moet hij toegeven dat hij eigenlijk een beetje opgelucht is. In het oude huis kon hij toch echt niet meer blijven wonen. Hij merkt wel dat hij af en toe nog twijfelt. Met name als hij weer een weg ingeslagen is die uiteindelijk dood blijkt te lopen. Maar over het algemeen merkt hij dat zijn wandelconditie goed is en steeds beter wordt. Hij vertrouwt erop dat hij boven op de heuvel aan komt.

6. De aankomst

Na een forse wandeling komt hij samen met de gids aan op de tweede heuvel. Daar staat een uitkijktoren. Bij het beklimmen ziet Joachim plotseling waar hij naartoe wil. Joachim heeft zijn doel bereikt. Nu nog dat nieuwe huis bouwen!

Verlies verwerken

Reacties zijn gesloten.