Fransiscaanse zegenbede

Moge God u zegenen met onbehagen
over makkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat u diep van binnen vanuit uw hart mag leven.

Moge God u zegenen met woede
over ongerechtigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen,
zodat u zich kunt inzetten voor gerechtigheid, vrijheid en vrede.

Moge God u zegenen met tranen
om te vergieten voor wie lijdt aan pijn, afwijzing, honger en oorlog,
zodat u uw hand kunt uitstrekken om hen te troosten
en hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge God u zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat u de wereld iets te bieden heeft,
zodat u kunt doen wat volgens anderen niet gedaan kan worden
om al onze kinderen en de armen gerechtigheid en vriendelijkheid te brengen.

Amen

Reacties zijn gesloten.